Projecte de Recerca ATTClimate

Anàlisi del suport ciutadà per implementar o reforçar polítiques de mitigació contra el canvi climàtic.

El projecte ha rebut finançament del Ministeri de Ciència i Innovació espanyol (títol: “Actituds polítiques, canvi climàtic i suport a les polítiques de mitigació (ATTCLIMATE)”), i el desenvolupen la Facultat de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya i el Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra.