Sobre el projecte

El projecte ATTCLIMATE planteja una via per entendre millor les actituds i el comportament de les persones davant el canvi climàtic i les diferents polítiques per mitigar els canvis antropogènics en el medi ambient. Concretament, té tres línies de recerca vinculades amb les actituds ciutadanes i de les elits polítiques davant el canvi climàtic i el suport a les polítiques de mitigació.

Línia 1: Actituds envers el canvi climàtic

El projecte té com a objectiu millorar els dissenys i mètodes de recerca existents per entendre millor com els esdeveniments climàtics extrems provoquen canvis en les actituds envers el canvi climàtic i les polítiques de mitigació. També avaluarà la voluntat de les persones de canviar el seu vot davant aquests successos.

Línia 2: Posicions dels representants polítics

L’ATTCLIMATE pretén analitzar la competència entre partits pel que fa a les polítiques de canvi climàtic i estudiar els seus incentius per votar a favor o en contra dels projectes de llei sobre l’àmbit. També pretén estudiar els canvis en el comportament de vot dels membres de les diferents cambres representatives després d’esdeveniments meteorològics extrems, i si la ideologia és capaç de moderar la seva resposta.

Línia 3: Mesures correctores contra el canvi climàtic

El projecte analitzarà el suport a les polítiques de mitigació a Espanya. Utilitzarà tècniques experimentals en una enquesta ad hoc per avaluar la probabilitat que els individus acceptin l’expansió de les polítiques verdes basades en diferents escenaris ambientals, polítics i de partit. Avaluarà l’heterogeneïtat dels perfils que donen suport a l’ampliació de polítiques a favor del canvi climàtic. Finalment, adreçarà si els individus més afectats per les conseqüències del canvi climàtic també estan més disposats a involucrar-se en polítiques de mitigació.